EFLATUN Sözleri

Adaletli olmak herkese eşit davranmak değildir, herkesin durumuna, konumuna göre davranmaktır.

Zor duruma düşecek olsanız dahi dürüstlükten, hakikatten ve doğrudan vazgeçmeyin. Diğer türlüsü sizi daha zor durumda bırakacaktır.

Bilgisizlik neden kötüdür? bilgisiz kişi akıldan, güzellikten, iyilikten yoksunken, hepsini kendisine toplamış sanır da ondan.

Her yerde tek bir adalet ilkesi vardır. O da güçlünün çıkarıdır.

Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır.

Hiçbir şey tesadüfen gerçekleşmiyor, her şey bir plan dahilindedir.

Öğretmenlik her şeyden evvel bir tanrı sanatıdır.

Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol.

Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır.

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.

Beden terbiyesi ruhu eğitmek içindir. Bedenlerin doğrulup düzelmesi ruhun doğrulup düzelmesini sağlar.

Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.

Konfüçyüs Sözleri

Bilen kişiyle dost ol, çünkü seni aydınlatır. Bilgisiz kişiyle dost ol, çünkü sen onu aydınlatırsın. Bilmediğini bilmeyenlerden hemen uzaklaş, çünkü onlar aptaldır, seni de aptallaştırır. 

Düşünmeden öğrenmek yitirilmiş bir emektir. 

Eğitimli insanlar başkalarında iyi olanı beslerler, kötü olanı değil. Küçük insanlar ise tersini yaparlar. 

Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar. 

Eğitimli insanlar yapabileceklerinden fazlasını söylemeye utanırlar. 

Nasıl ki elmas yontulmadan mükemmelleşmezse, insan da acı çekmeden olgunlaşamaz. 

Okudum, unuttum, gördüm, hatırladım, yaptım, öğrendim. 

Tüm cevapları bildiğini zanneden insana tüm sorular sorulmamıştır. 

 

SOKRATES Sözleri

Bir şeyleri değiştirmek isteyen insan, işe önce kendisinden başlamalıdır.

Kimseye hiçbir şey öğretemem, sadece onların düşünmelerini sağlayabilirim.

Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, cehaletin bedelini hesaplayın.

Eğitim, kıvılcımla ateş yakmaktır, boş bir kabı doldurmak değildir.

Ne kadar az şey istiyorsan, o kadar Tanrı’ya yakınsın!

Bilgelik hayret etmekle başlar.

Hayret etmek bir filozofun hissidir ve felsefe hayret etmekle başlar.

Kendini bil. İnsan bildiğini öğrenir. Umut her daim vardır.

Kendini bulmak istiyorsan, kendin için düşün.

Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir.

En faziletli insan, ruhen yükselmeye çalışan, en mutlu insan da yükseldiğini duyandır.

Haksızlığa uğramak, haksızlık yapmaktan iyidir.

Cahil insan kendinin bile düşmanı iken, başkasına dost olması nasıl beklenir.

Erdem, ruhun güzelliğidir. Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir.

Hiç kimse, kendi isteğiyle kötü değildir.

Sadece bir iyi vardır, bilgi ve sadece bir kötü vardır, cehalet.

Tok gözlülük doğal zenginliktir; lüks ise yapay yoksulluk.

Yalnız işsiz olanlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur.

Biley taşı keskin değildir ama, en sert demiri bile keskin eder.

Hayattan uzaklaştığımız ölçüde gerçeğe yaklaşırız.

 

Aristoteles sözleri

Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söylediği her şeyi düşünür.

Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.

Boşuna kendinizi kandırmayın; sürekli yaptığınız şey neyse siz osunuz.

Çok süslenenlere bakın; hepsi de gizlenmek istiyordur.

Eğitim görmüş aklın işareti, herhangi bir düşünceye onu kabul etmeden önce açık olmasıdır.

Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.

En büyük suçlar, gerekli olanı değil de, fazla olanı elde etmek için işlenir.

Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur.

Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır.

Hayatı bir şölen sofrası gibi bırakmalı, ne susuz ne de sarhoş olarak.

Hiç kimse rastlantıyla ya da onun aracılığıyla doğru ve akıllı olmaz.

Hiçbir dahi, biraz çılgınlık karışımından yoksun olamaz.

Hiçbir iyilik sahtelikle bir arada gitmez; doğru hiçbir zaman yanlışa yer vermez. Kendini olduğundan fazla göstermek de çoğu kez gururdan değil budalalıktandır.

Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır.

İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe.

İnsan politik bir hayvandır.

İnsan ve hayvan arasındaki tek fark düşünmektir düşünebilen.

İnsanlar bir açıdan iyi pek çok açıdan kötüdür.

İnsanları iyi yapan yasalardır.

Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir.

İradene hâkim fakat vicdanına esir ol.

İsteklerini tutsak al, vicdanına tutsak ol.

İyi iki anlama gelir: Birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır.

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.

Kahraman, çevresine ölüm yaymaz, ama ölüme meydan okur.

Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir.

Kişiler başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.

Mutluluğun özü, bizdeki tam bilgi ve ruh doğruluğudur.

Okuyup yazanla okumayıp yazmayan arasındaki ayrılık, ölülerle diriler arasındaki ayrılık kadardır.

Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir.

Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır.

Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek. Sevmek zevktir ama yalnız sevilmenin hiçbir zevki yoktur.

Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.

Tek mantık düşünebilmekse; evet, akıllıyız.

Utanç gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır.

Yalnızlık vahşi hayvanlara ya da Tanrıya mahsustur.

Yanlış yoldan gitmenin birden çok yolu vardır. Ama doğruyu yapmanın tek bir yolu bulunur. Yanlış yapmak bu yüzden kolay, doğruyu bulmak ise bu yüzden zordur.

Yaratılış bakımından bütün kişiler öğrenmek isteği içindedirler.

Yetinmesini bilenler mutludur.

Yüreklilik güçle birleşince büsbütün artar.

Zayıflar her zaman adalet ve eşitlik isterler. Güçlülerse bunların hiçbirini takmaz.

 

Mevlana Sözleri

Gözleri kamaştıran renkli camları kır da öyle bak ki gözüne çarpan şeyin ne olduğunu görebilesin.

Sık sık verilen aynı öğütlerden sıkılma. Çünkü bir çiviyi çakabilmek için defalarca vurmak gerekir.

Bilmek başka, bulmak başka, olmak daha başkadır.

Mum olmak kolay değildir. Işık saçmak için önce yanmak gerek.

Aklın varsa bir başka akılla dost ol da, işlerini danışarak yap.

 

This shortcode LP Profile only use on the page Profile