İçindekiler

     Özet

    Giriş 

     E-İmza Nedir?

     Türkiye’de Faaliyet Gösteren E-İmza Sağlayıcıları

             TürkTrust Bilgi, İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
              Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. (E-Güven)
              TUBİTAK-UEKAE (Kamu Sertifikasyon Merkezi Kamu SM)
              EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş.(E-Tugra) 
              E-İmza Bilgi Güvenliği Hizmetleri A.Ş.(e-İmzaTR)
              Emniyet Genel Müdürlüğü Sertifikasyon Merkezi (EGMSM)

      E-Devlet İçin E-İmza Kullanımı 

Özet

E-imza, resmi işlemlerimizi gerçekleştirirken ıslak imzanın muadili olarak kullanılabilen bir dijital uygulamadır. Yasal nitelikleri açısından da ıslak imza ile aynı niteliklere sahiptir. E-imza elektronik ortamda oluşturulan dokümanların imzalanmasında kullanılan ve elektronik işlemlerde gönderilen bilginin gönderim sırasında değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini güvence altına alan sayısal verilerdir. Türkiye’de birçok farklı e-imza sağlayıcısı bulunmaktadır. Bunlara; türktrust, e-güven, e-tuğra ve EGMSM örnek gösterilebilir. E-imza, E-Devlet sisteminde gerçekleştireceğimiz bazı işlemler için zorunlu tutulabilir. Bu işlemleri gerçekleştirebilmek için ilk olarak e-imzamızı kullanarak E-Devlet sistemine giriş yapmamız gerekmektedir.

Giriş

Günümüzde kağıt kullanılarak ve yüz yüze yapılan resmi işlemlerin bir çoğunu artık elektronik ortamda da gerçekleştirebiliyoruz.  Kamu kurumlarıyla veya özel şirketlerle gerçekleştirdiğimiz işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Vergi ödemeleri, e-devlet işlemleri yada e-sözleşmeler örnek verilebilir. Bu işlemlerin geçerliliğini, güvenliğini ve inkâr edilemezliğini sağlamak amacıyla geliştirilen e-imza uygulaması ülkemizde de tüm dünyada da kullanılmaktadır. Türkiye için 23 Ocak 2004’te 25355 sayılı Resmî Gazete ’de 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu yayınlanmıştır. Türkiye’de birçok farklı e-imza sağlayıcısı faaliyet göstermektedir. Bu yazıda da e-imzanın ne olduğuna, Türkiye’deki e-imza sağlayıcılarına değinilmiş ve e-devlet sistemine e-imza kullanarak nasıl giriş yapılacağı anlatılmıştır.

E İmza Nedir?

E-imza, resmi işlemleri gerçekleştirirken ıslak imzanın muadili olarak kullanılabilen bir dijital uygulamadır. Yasal nitelikleri açısından da ıslak imza ile aynı niteliklere sahiptir. E-imza ıslak imza gibi belirlenmiş bir biçime sahip değildir. Değişik karakterler, harfler veya sembollerden oluşur, bu yönü ıslak imzadan ayrılan özelliğidir ve imzalayan kişinin kimliğini doğrulamak için başka bir elektronik veriye eklenerek kullanılmaktadır.

E-imza elektronik ortamda oluşturulan dokümanların imzalanmasında kullanılan ve elektronik işlemlerde gönderilen bilginin gönderim sırasında değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini güvence altına alan sayısal veriler bütünüdür.

Türkiye’de Faaliyet Gösteren E-imza Sağlayıcıları

1. TürkTrust Bilgi, İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.  

Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. 2004 yılında kurulmuş olup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında yetkili Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) olarak hizmet vermektedir. TürkTrust, 18 Temmuz 2005 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yetkilendirilmiştir. TürkTrust bu tarihten itibaren, elektronik imza, zaman damgası, nitelikli elektronik sertifika ve e-Mühür hizmetlerinde hizmet vermektedir.

2. Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. (E-Güven)

24/06/2005 tarihinde faaliyetine başlamış olup İstanbul Kozyatağında faaliyetine devam etmektedir.

3. EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş.(E-Tugra)

2005 yılında kurulmuştur. Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS) olarak faaliyet göstermek amacıyla 5070 sayılı elektronik imza kanunu ve ilgili mevzuatların öngördüğü kriterleri sağlamış ve Haziran 2006 ‘da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumun’dan aldığı onayla faaliyetlerine başlamıştır.

4. E-İmza Bilgi Güvenliği Hizmetleri A.Ş.(e-İmzaTR)

EİMZATR Bilgi Güvenliği Hizmetleri Anonim Şirketi 21 Kasım 2011 tarihinde kurulmuştur. Tüm altyapı ve test süreçlerini başarıyla tamamlayarak gerekli tüm kurum ve kuruluşlar tarafından denetimleri tamamlanmış, 03.02.2014 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu (BTK) tarafından Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS) olarak ilan edilmiştir.

5. TUBİTAK-UEKAE (Kamu Sertifikasyon Merkezi Kamu SM)

 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde 2005 yılında kurulan elektronik sertifika hizmet sağlayıcısıdır. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak kurulmuş ve işletilmektedir.

6. Emniyet Genel Müdürlüğü Sertifikasyon Merkezi (EGMSM)

15 Ocak 2004 tarih ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 2004/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun yayımladığı Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’e uygun olarak hazırlanmıştır.

E-Devlet İçin E imza Kullanımı

E-devlet günümüzde hayatımızın birçok alanına girmesi ve resmi işlemlerimizi gerçekleştirirken kolaylık sağlaması nedeniyle sıkça kullanılmaktadır. Birçok işlemi yalnızca giriş yaparak gerçekleştirmek mümkün olsa da daha önemli işlemler için e-imza zorunlu tutulmaktadır. Bu işlemleri gerçekleştirebilmek için öncelikle E-Devlet’e e-imza kullanarak giriş yapılması gerekmektedir. Aşağıdaki görseller aracılığıyla bu işlemler aşama aşama anlatılmıştır.

E-devlet web sitesini açtıktan sonra eğer bilgisayarınıza kurulumu yapılmamışsa “e-Devlet Kapısı e-İmza Uygulaması’nı bilgisayarınıza indirmelisiniz. Uygulamayı indirmek için tıklayınız. Daha önce indirdiyseniz tekrar indirmenize gerek yoktur.” yazan alandan uygulama indirilmeli ve kurulum gerçekleştirilmelidir.  Daha sonra kırmızı alanla gösterilen e-imza seçeneği seçilmelidir.

Seçtikten sonra açılan alana T.C kimlik numarası yazılmalı ve giriş yapılmalıdır.

Bilgisayara kurduğumuz E-imza uygulaması açıldıktan sonra belirtilen alanlarda turktrust e-imza işlemleri için kart tipi olarak tubitak AKIS yazan seçenek seçilmeli ve daha sonra e-devlet tarafından işlem için verilen kod gerekli alana yazılmalıdır.

Açılacak ekranda sahip olduğumuzu e-imzaya ait bilgiler bulunacaktır. Devam diyoruz.

Pin kısmına e-imzamıza ait pin kodu girilmelidir.

E-Devlet sistemine e-imza uygulaması kullanarak giriş yaptıktan sonra e-imza gerektiren işlemleri de kullanabilir olacaksınız.

Kaynakça

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (2017, 15 Aralık) “e-imza ile ilgili sıkça sorulan sorular” Erişim adresi: ://www.btk.gov.tr/e-imza-ile-ilgili-sikca-sorulan-sorular , (7 Mayıs 2023)

E-devlet “e-imza” Erişim adresi: https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Elektronik-Imza , (7 Mayıs 2023)

5070 Elektronik İmza Kanunu. (2004, 23 Ocak). Resmi Gazete (Sayı: 25355). Erişim adresi:  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/01/20040123.htm , (7 Mayıs 2023)

Kurumsal Kimlik, Hakkımızda Erişim adresi: https://www.turktrust.com.tr/hakkimizda.html (7 Mayıs 2023)

Kamu SM Hakkında Erişim adresi: https://kamusm.bilgem.tubitak.gov.tr/kurumsal/hakkimizda/(7 Mayıs, 2023)

Hakkımızda, e-tuğra Erişim Adresi: https://kamusm.bilgem.tubitak.gov.tr/kurumsal/hakkimizda/  (7 Mayıs, 2023)

Hakkımızda, EİMZATR Bilgi Güvenliği Hizmetleri A.Ş. Erişim Adresi: https://www.e-imzatr.com.tr/tr/kurumsal/hakkimizda , (7 Mayıs, 2023)

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları (15 Aralık, 2017) Erişim Adresi: https://www.btk.gov.tr/elektronik-sertifika-hizmet-saglayicilari(7 Mayıs, 2023)

Öne çıkarılan görsel : https://pixabay.com/ adresinden 07.05.2023 tarihinde alınmıştır. Creative Commons lisanslıdır.

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.