İçindekiler

 • Giriş
 • Steganografi Tarihçesi
 • Steganografi Teknikleri
 • Steganografi Uygulaması
 • Sonuç
 • Öneriler
 • Kaynakça

Giriş

Gelişen teknoloji ile birlikte dijital ortamdaki (metin, ses ve görüntü dosyaları) verilerin korunma ihtiyacı oluşmuştur. Verilerin korunmasında ve gizlenmesinde şifreleme ve steganografi önemli rol oynamaktadırlar (Kaceli, 2006).

Kriptografi dünyasında steganografi, gizli mesajları sıradan dosyaların içine kodlama yöntemi olarak oldukça ilgi çekiyor. Steganografi, Yunanca “kaplanmış” anlamına gelen “steganos” ve “yazı” anlamına gelen “graphy” kelimelerinden türemiştir. Steganografi, sıradan bir dosyanın içine gizli bilgi saklama sanatıdır ve orijinal içeriğini değiştirmeden yapılır. Verilerin varlığını tespit edilemez hale getirmeyi amaçlayan, steganografinin aksine kriptografi verileri okunamaz hale getirmek için odaklanmıştır.

Steganografi Tarihçesi

Steganografinin tarihçesi antik çağlara kadar uzanmaktadır. Antik Yunan’da mektuplara şifreli mesajlar gizleyen ‘skytale’ adı verilen bir teknik kullanılmıştır. 1550’lerde Johannes Trithemius, ‘Steganographia’ adlı bir kitap yayınlamış ve mektuplara gizli mesajların nasıl saklanacağını anlatmıştır. Zamanla farklı steganografi teknikleri ortaya çıkmış, özellikle 19. yüzyılda ortaya çıkan mikrofilm, mikronokta ve soyutlama teknikleri gizli mesajların saklanması ve iletilmesi için kullanılmıştır.

Sayısal çağın başlamasıyla birlikte steganografi alanında da büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Dijital dosyaların kullanılabilir hale gelmesiyle, steganografi teknikleri bu dosya türlerine uygulanmaya başlanmıştır. 1985’te Berry abd Robins ilk olarak dijital resimlerin içine gizli mesaj yerleştirmeyi başarmıştır. 90’lı yılların başında S-Araçları, dönemin popüler dijital dosya formatları olan BMP, GIF ve WAV dosyalarına steganografi uygulayan ilk steganografi aracını yazmıştır. 2000’lerin başında Yaşar tarafından WAV stego yöntemi geliştirilmiş ve ses dosyalarında steganografi çalışmalarına öncülük etmiştir.

90’lı yıllardan başlayarak dijitalleşmenin hız kazanması, internetin yaygınlaşması ve buna bağlı olarak dijital veri paylaşımının artması steganografi alanında büyük gelişmelere sebep olmuştur. Günümüzde birçok farklı steganografi tekniği ve onlarca steganografi aracı geliştirilmiş durumdadır. JPEG, BMP, GIF ve PNG formatlı resimlere; MP3, WAV ve MIDI formatlı ses dosyalarına ve birçok video formatına kadar uygulanabilen steganografi, verileri gizlemek için hemen hemen her türlü dijital ortamdan faydalanılmasını mümkün kılmıştır.

Steganografinin Geleceği

Steganografinin geleceği oldukça parlaktır. Teknolojinin ilerlemesiyle video, ses ve görüntü gibi yeni dijital ortamların ortaya çıkması, steganografi uygulama alanlarını genişletecektir. Yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenme alanlarındaki gelişmelerle steganografi tekniklerinin daha verimli hale gelmesi beklenmektedir. Buna karşın steganografiyi tespit etmeye yönelik yöntemler de gelişmeye devam edecektir. Steganografi ve steganaliz (steganografiyi tespit etme işlemi) arasındaki bu ‘silahlanma yarışı’ steganografinin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır.

Sonuç olarak steganografi kriptoloji ve bilgi güvenliği alanında giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkan yeni dijital ortamlar steganografinin kullanım alanlarını genişletirken, steganografi tekniklerinin gelişmesiyle birlikte veriler çok daha yüksek oranda gizlenebilir hale gelmektedir. Bu nedenle gelecekte steganografinin hem akademik alanda hem de endüstriyel alanda çok daha yaygın kullanılacağı öngörülmektedir.

Steganografi Teknikleri

Birbirinden farklılık göstermekle birlikte, ortak amacı verileri gizlemek ve tespit edilemez hale getirmektir. Bu teknikler arasında en yaygın olarak kullanılanları resimler, sesler ve metinler üzerinde uygulanan tekniklerdir. Resimler üzerinde uygulanan en popüler teknik En Az Anlamlı Bitlerin Değiştirilmesi (Least Significant Bit LSB) tekniğidir. Bu teknikte, resmin en az anlamlı bitleri gizli mesajın bitleri ile değiştirilir. Böylece resmin görsel olarak fark edilir bir değişiklik olmadan içine mesaj saklanmış olur. Ses dosyalarında kullanılan teknikler arasında Yayılma Spektrumu ve Faz Kodlaması teknikleri bulunur. Yayılma Spektrumu tekniğinde ses sinyaline belirli bir algoritma kullanılarak gizli mesaj eklenirken, Faz Kodlaması tekniğinde ise yüksek frekanslı bileşenlerin fazları değiştirilerek içlerine mesaj saklanır. Metinlerde kullanılan steganografi teknikleri arasında ise harf sıklığı analizi, boşluk ekleme ve yazı tipi boyutunun değiştirilmesi gibi yöntemler sayılabilir.

Steganografi Araçları

Steganografi tekniklerinin hayata geçirilmesi için bir takım steganografi araçlarından yararlanılmaktadır. Açık kaynak kodlu olan OpenStego ve Steghide gibi araçlar hem resim, ses, video dosyalarına hem de çeşitli dosya formatlarına mesaj gizlemeyi sağlarken, S-Tools gibi araçlar ise özellikle BMP, GIF ve WAV formatındaki dosyalara odaklanmaktadır. Bu araçlar steganografi tekniklerini kullanarak dosyalar içerisine gizli mesajlar yerleştirilmesini ve bu mesajların çıkarılmasını kolaylaştırmaktadır.

Steganografi Uygulama Alanları

Birçok alanda pratik uygulamalara sahip olan steganografi özellikle askeri alanda, gizli mesajların düşman tarafından fark edilmeden iletilmesi amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Dijital filigranlama alanında, telif hakkına sahip resim ve videolara koruyucu filigranların eklenmesinde steganografi tekniklerinden yararlanılır. Bilgi güvenliği alanında ise kötü amaçlı yazılımların ve virüslerin tespit edilmesini zorlaştırmak için dosyaların içine gizlenmesi amaçlanabilmektedir.

Günümüzde internetin yaygınlaşmasıyla birlikte dijital ortamda paylaşılan verilerin hızla artması, bu verilerin güvenliğini ve gizliliğini tehdit etmektedir. Steganografi teknikleri sayesinde dijital ortamda paylaşılan resim, ses, video gibi çok çeşitli dosya türlerinin içerisine hassas veriler saklanabilmekte ve bu sayede gizlilik sağlanabilmektedir. Saklanan veriler şifrelenerek, içine yerleştirildiği ortamdan bağımsız olarak güvenli hale de getirilebilmektedir.

Özetlemek gerekirse steganografi, kriptografi alanında oldukça etkili bir veri gizleme tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde sayısız dijital ortamda kullanılabilmesi ve tespit edilebilirliği minimum seviyeye indirebilmesi sebebiyle steganografi teknikleri, gittikçe daha fazla ilgi görmekte ve kullanılmaktadır. Bilginin gizliliği ve güvenliği her geçen gün daha da önem kazandığı günümüzde, steganografi kullanımı da giderek yaygınlaşmaktadır.

Steganografi Uygulaması

 1. https://stylesuxx.github.io/steganography/ adresine giriyoruz.
 2. Eğer herhangi bir resmin içinde yazı, not var mı yok mu öğrenmek istiyorsak üst kısımdaki “Decode” bölümüne tıklayıp Dosya Seç seçeneğine tıklayıp ilgili resmi yüklüyoruz ve “Decode” butonuna tıklıyoruz.

Resim tarafımca çekilmiştir. (Görsel 1)

Resim tarafımca çekilmiştir. (Görsel 2)

      3. Eğer herhangi bir resmin içine yazı, not gizlemek istiyorsak üst kısımdaki “Encode” seçeneğine tıklıyoruz.

      4. Daha sonra içine yazı yazmak istediğimiz resmiDosya Seç” seçeneğinden seçiyoruz.

      5. Son olarak yazmak istediğimiz yazıyı “Enter your message here” kısmına giriyoruz ve “Encode” seçeneğine tıklıyoruz.

Resim tarafımca çekilmiştir. (Görsel 3)

      6. “Encode” seçeneğine tıkladıktan sonra karşımıza az önce resmin içine gizlemek için yazmış olduğumuz yazının ikilik (binary) tabandaki karşılığı gelecektir. Sayfayı biraz daha aşağıya doğru kaydırdığımız zaman üç (3) tane resim göreceğiz. Bunlardan ilki yüklemiş olduğumuz resmin orijinal halidir. İkinci resim ise yüklediğimiz resmin normalleştirilmiş halidir. Son resim ise yüklemiş olduğumuz resmin içine yazmış olduğumuz yazının gizlenmiş olduğu versiyondur. Yani bizim istediğimiz resim en alttaki resimdir. En alttaki resme fare ile sağ tıklayıp “Resmi Farklı Kaydet” deyip bilgisayarımıza kaydediyoruz. Daha sonra da bu resmi ve içindeki gizli yazıyı nerede kullanmak istiyorsak orada kullanıyoruz.

Resim tarafımca çekilmiştir. (Görsel 4)

Sonuç

Sonuç olarak, gelişen teknolojiyle birlikte dijital ortamdaki verilerin korunma ihtiyacı artmaktadır. Steganografi teknikleri arasında resimlerde En Az Anlamlı Bitlerin Değiştirilmesi, ses dosyalarında Yayılma Spektrumu ve Faz Kodlaması, metinlerde harf sıklığı analizi gibi yöntemler bulunmaktadır. Steganografi araçları, verilerin dosyalara gizlenmesini ve çıkarılmasını kolaylaştırmaktadır.

Askeri alanda, gizli mesajların düşman tarafından fark edilmeden iletilmesi için kullanılan steganografi dijital filigranlama alanında, telif hakkına sahip resim ve videolara koruyucu filigranların eklenmesinde teknikleri kullanılır. Bilgi güvenliği alanında ise kötü amaçlı yazılımların tespit edilmesini zorlaştırmak için dosyaların içine gizlenmesi amaçlanır.

Günümüzde internetin yaygınlaşmasıyla birlikte dijital ortamda paylaşılan verilerin güvenliği ve gizliliği önem kazanmıştır. Steganografi teknikleri, resim, ses, video gibi dosyaların içerisine hassas verilerin saklanmasını sağlayarak gizliliği korur. Bu verileri şifreleyerek, içine yerleştirildiği ortamdan bağımsız olarak güvenli hale getiririz.

Steganografi, kriptografi alanında etkili bir veri gizleme tekniğidir. Günümüzde steganografi teknikleri ve araçları yaygın olarak kullanılmakta ve giderek daha fazla ilgi görmektedir. Tarihi antik çağlara kadar uzanmasına rağmen, sayısal çağın başlamasıyla birlikte büyük gelişmeler kaydetmiştir. Bugün birçok farklı steganografi tekniği ve aracı bulunmaktadır. Ancak, steganografiyi tespit etmeye yönelik yöntemler de gelişecektir, bu nedenle bir “silahlanma yarışı” söz konusudur. Sonuç olarak, steganografi kriptoloji ve bilgi güvenliği alanlarında önemli bir role sahiptir. Steganografinin gelecekte daha yaygın kullanılması öngörülmektedir.

Öneriler

 • Veri Gizleme ve Şifreleme Kullanmak: Steganografi, verilerin gizlenmesine yardımcı olur ancak tek başına yeterli değildir. Verilerinizi gizlerken aynı zamanda şifrelemeyi de kullanmanız önemlidir. Şifreleme, gizli mesajı anlamsız hale getirirken, steganografi onu gözlerden uzak tutar. Bu şekilde, hem verilerin gizliliği hem de bütünlüğü sağlanır.
 • Güvenilir Araçlar Kullanmak: Steganografi için kullanacağınız araçların güvenilir olduğundan emin olun. Açık kaynaklı araçlar tercih etmeliyiz, çünkü daha fazla denetlenebilirlik ve güvenlik sağlarlar. Araştırma yaparak, güvenli ve güvenilir araçlar bulabiliriz.
 • Dosya Biçimlerini Dikkate Almak: Steganografide farklı dosya biçimlerini kullanmak önemlidir, ancak her dosya biçimi aynı düzeyde güvenlik sunmaz. Örneğin, bazı resim biçimleri, gizli mesajı saklamak için daha uygun olabilir. Dosya biçimini ve seçtiğiniz steganografi tekniğini dikkatlice değerlendirin.
 • Güvenlik Duvarları ve Antivirüs Yazılımlarını Kullanmak: Steganografi, verilerin gizliliğini korumada etkilidir, ancak kötü niyetli kullanımlarda savunmasız olabilir. Güvenlik duvarları ve antivirüs yazılımları gibi güvenlik önlemlerini kullanarak, bilgisayarınızı kötü amaçlı yazılımlara karşı koruyun.
 • Farkındalık Oluşturmak: Steganografi ve diğer güvenlik önlemleri hakkında bilinçli olmak, verilerinizi korumak için önemlidir. Steganografi bilgimizi destekleyebilecek güvenlik eğitimlerine katılarak, güvenlik konusunda kendimizi ve çalışanlarımızı bilinçlendirmek mümkündür.
 • Güncel Araştırmaları Takip Etmek: Steganografi ve güvenlikle ilgili olarak güncel araştırmaları takip edin. Teknolojinin hızla ilerlemesiyle yeni güvenlik tehditleri ve savunma yöntemleri ortaya çıkacaktır. Bu nedenle, güncel gelişmeleri takip ederek veri güvenliğinizi güncel tutabilirsiniz.

Kaynakça

Kaceli, E. (2006). 24-bit renkli resimler üzerinde en önemsiz bite ekleme yöntemini kullanarak bilgi gizleme. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(1), 17-22. 5 Haziran 2023 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/213750 adresinden alınmıştır.

Kuksov, I. (2019). Dijital steganografi nedir?. Kaspersky. 5 Haziran 2023 tarihinde https://www.kaspersky.com.tr/blog/digital-steganography/6206/ adresinden alınmıştır.

Stanger, J. (2020). The ancient practice of steganography: What is it, how is it used and why do cybersecurity pros need to understand it? 6 Haziran 2023 tarihinde https://www.comptia.org/blog/what-is-steganography adresinden alınmıştır.

Bu makale smallseotools  sitesi üzerinden 07.06.2023 tarihinde kontrol edilmiştir. Makale, benzerlik değeri ile kabul edilmiştir.  Plagiarism: %3 Unique: %97 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.