Menü

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Projesi

6 Eylül 2018 - Eğitimler, Seminerler
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Projesi

TUBİTAK-4005 Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Projesinde Sanal sınıf Yönetimi ClassDojo kullanımı konusunda seminerimizi gerçekleştirdik. Proje yürütücü Yakup Ayaydın’a ve destek veren proje ekibine teşekkür ederiz.

Projenin Amacı:
Projemiz Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterliliklerinin geliştirilerek günümüzde
eğitimde yaygın olarak kullanılmaya başlanılan teknolojiyi Sosyal Bilgiler eğitimi ile bağdaştırmalarını, öğrencilerin
teknolojiye yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmelerini, yenilikçi öğretim yöntemleri kullanarak yenilikçi öğrenme
ortamları tasarlamalarını sağlamayı amaçlamıştır.

Hedef Kitle ve Katılımcılar:
Projenin hedef kitlesi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan kadrolu Sosyal Bilgiler Öğretmenleridir. Projede katılımcılar belirlenmiş kriterler doğrultusunda proje yürütücüsü ve proje uzmanları tarafından yapılmıştır. Projeye 24 Sosyal Bilgiler Öğretmeni katılımı ile 3-8 Eylül 2018 tarihinde İTO Bahçelievler Bilim ve Sanat Merkezinde yapılmıştır.

Proje Konuları

Proje Internet sayfası: http://sosyaltpab.com/s/