TUBİTAK-4005 Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Projesinde Sanal sınıf Yönetimi ClassDojo kullanımı konusunda seminerimizi gerçekleştirdik. Proje yürütücü Yakup Ayaydın’a ve destek veren proje ekibine teşekkür ederiz.

Projenin Amacı:
Projemiz Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterliliklerinin geliştirilerek günümüzde
eğitimde yaygın olarak kullanılmaya başlanılan teknolojiyi Sosyal Bilgiler eğitimi ile bağdaştırmalarını, öğrencilerin
teknolojiye yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmelerini, yenilikçi öğretim yöntemleri kullanarak yenilikçi öğrenme
ortamları tasarlamalarını sağlamayı amaçlamıştır.

Hedef Kitle ve Katılımcılar:
Projenin hedef kitlesi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan kadrolu Sosyal Bilgiler Öğretmenleridir. Projede katılımcılar belirlenmiş kriterler doğrultusunda proje yürütücüsü ve proje uzmanları tarafından yapılmıştır. Projeye 24 Sosyal Bilgiler Öğretmeni katılımı ile 3-8 Eylül 2018 tarihinde İTO Bahçelievler Bilim ve Sanat Merkezinde yapılmıştır.

Proje Konuları

 • Oynayarak Tanışıyoruz
 • Sosyal Bilgiler Eğitiminde Teknoloji Kullanımı
 • Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi nedir?
 • Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Odaklı Öğretim Tasarımı
 • Sosyal Bilgilerde Görsel Ders İçeriği Olarak Dijital Diyaloglar-Hikâyeler Hazırlama
 • Sosyal Bilgilerde Teknoloji Destekli Kavram ve Zihin Haritaları Geliştirme
 • Eğitimde Fatih projesi-Sosyal Bilgilerde E-içerik Geliştirme
 • Sosyal Bilgilerde Etkili Sunum Araçlarının Kullanımına Yönelik Uygulamalar
 • Öğretim Materyali Olarak Kısa Film Çekim Tekniklerinin Sosyal Bilgilerde Uygulanması
 • Sosyal bilgilerde App Inventor ile Mobil Uygulama Geliştirme
 • Sosyal Bilgiler Eğitiminde Teknoloji Destekli Değerlendirme Araçları
 • Teknoloji Destekli Sınıf Yönetimi Uygulamaları
 • Sosyal Bilgilerde Çoklu Ortam Öğrenme Ortamlarının Tasarımı
 • Sosyal Bilgiler Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
 • Karma Öğretim Ortamları İçin Sosyal Ağ Kullanımı
 • Sosyal Bilgilerde Scratch ile Kodlama

Proje Internet sayfası: http://sosyaltpab.com/s/