Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile TBD istanbul Şubesi işbirliği ile düzenlenen seminer programının dördüncüsü 31 Mayıs 2021 Pazartesi saat 14:00′ te “Bilişim Güvenliği” semineri çevrimiçi yapılmıştır.