Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Bölümü 2018-2019 Güz döneminde Web Destekli Matemetik Eğitimi dersi kapsamında arkadaşlar ile eğitim süreci ve BDE için farklı konuları ele alarak Web 2.0 araçlarının eğtitimde kullanmlarına yönelik örnek projeler gerçekleştirdik.

Öğrenci Projeleri kendi oluşturdukları yayın ürünleri ile ders sırasında kullanılan yayın panosu üzerinden buradan ulaşılacak şekilde kendileri tarafından yayınlanmıştır.

Dersin PADLET panosundaki öğrenci projelerine ait bağlantılar

DERS İÇERİĞİ

* Eğitim / Öğretim Yönetimi Sistemleri ve Sanal Sınıf
* Sınıf içi etkileşim, Pano ve ilanlar
* Öğretim materyali olarak zihin / kavram haritaları
* Öğretim materyali olarak karakter, karikatür ve posterler
*
Öğretim materyali olarak bilgi afişi ve yayın
* Öğretim materyali olarak hikâye ve kitap
* Bulut teknolojileri,  Derste Not alma kişisel blog
* Etkili sunumlar yapmak üzere kullanılacak sunum araçları
*
Öğretimi değerlendirme ve test bulmaca
* Web Tabanlı Öğrenme ortamları, MOOC Öğrenme kaynakları
* Mobil Öğrenme ve Yönetim Uygulamalarına
* Matematik öğretiminde kullanılan içerik oluşturma ve sunum araçlarıewgrnfsdgg

EDMODO üzerinden yayınlanmış Ders Değerlendirme Anket Sonuçları