İÇİNDEKİLER

 1. Giriş
 2. Bilişim Nedir?
 3. Bilişim Suçu Nedir?
 4. Bilişim Suçu Türleri
 5. Türkiye’de Bilişim Hukuku
 6. Bilişim Suçlarının Gelişimi
 7. Örnek Davalar
  1. Türkiye basınında yer alan 334 yıllık ceza
  2. ABD Basınında 10 Milyonluk Dolarlık Soygun
 •  

 

Giriş

Bilgisayarların keşfi ile internetin yaygınlaşmasının sonucu yeni bir çağ başlamış oldu. Bilişim teknolojileri alanında yapılan çalışmalar nitelikli işler olanların yanında, niteliksiz işlerinde yok denecek kadar az olduğunu, buna rağmen kavramını es geçmeyecek bazı durumlarda oluşmaya başladı. Kelime dağarcıklarımıza, bu sanal dünyanın isminin yanında mağduriyetleri göz ardı edilemeyecek suçlarında ortaya konmasıyla önlemlerin alınması gerektiği sonucuna varıldı.

Bilişim Nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüğünde bilişim sözcüğü ; İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi, enformatik.” şeklinde tanımlamıştır. (TDK,2021)

Bilişim bilginin aktarılmasında, birbirine bağlanmasında, saklanması, yeniden işleneme bilmesinde , değerlendirilmesi ve dağıtımı için gerekli kuram ve yöntemlerdir . (YILMAZ,20211)

Bilişim Suçu Nedir?

Bilginin elektronik ortamlara aktarılması ile iletişimin teknik, ekonomik ve toplumsal alandaki bakış açısını bir hayli alışılmışın dışına çıkmayı zorlaştırmış ancak işlerin düzenli daha akla uygun bir biçime koymasıyla da cazip hale dönüştürmüştür.

Her şeyin daha da kolay olabileceğini ancak insanlara verilen fiziksel ya da ruhsal zararı göz eden insanlarla ortak yaşamaktayız. Her alanda olduğu gibi bilginin var olduğu bu dünyayı da ihlal etmek isteyen insanlarda mevcuttur.

Bu ihlali tam olarak bir tanıma dönüştürmemiz gerektiği yerde şu ifadeleri kullanmamız doğru olacaktır. Bilişim suçu , bilgisayar suçu terimi yanı sıra siber suç olaraktan adlandırılan bir bilgisayar ve bilgisayar ağı kullanılarak işlenen herhangi bir suçu ifade için kullanılır.

Bilgisayar, bu suçu işlemek için araç olabileceği gibi bir suçun en temelindeki amaç rolünde de olabilir. Siber (Cyber) suçlar ise şu şekilde tanımlanır.

“Bireylere veya birey gruplarına yönelik, mağdurun onurunu zedelemeye veya mağdura fiziksel veya zihinsel olarak doğrudan veya dolaylı olarak zarar verme suçu kastı ile İnternet (görüşme odaları, epostalar, ilan sayfaları ve gruplar) ve cep telefonu (SMS/MMS) gibi çağdaş iletişim araçları kullanarak zarar verme amaçlı saldırıların yapılmasıdır.(Vikipedi, özgür ansiklopedi,n.d)

Bu türden suçlar, elektronik ortama taşınan verinin erişebilirliğini kullanarak bireyin güvenliğini tehdit etmesinin de yanında ulus ve uluslararası güvenliği tehdit edecek durumlar da olmuştur.

Bilişim Suçu Türleri

Bilişim suçları çok geniş amaçlara ve yöntemlere ayrılsa da genellikle gelişen durumlar bilgisayarı hedef alan suçlar ,bilgisayar ağları ve aygıtlarından faydalanarak işlenen suçlar olarak iki temel kategori altında geliştiği görülmektedir. Temel amacın altında gelişen suçların çeşitliliğini aşağıdaki gibi tasnif edebiliriz.

 • Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim
 • Bilgisayar Sabotajı
 • Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık
 • Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik
 • Bir Bilgisayar Yazılımının İzinsiz Kullanımı
 • Kişisel Verilerin Kötüye Kullanılması
 • Sahte Kişilik Oluşturma ve Kişilik Taklidi
 • Yasadışı Yayınlar
 • Ticari Sırların Çalınması
 • Terörist Faaliyetler
 • Çocuk Pornografisi
 • Hacking
 • Diğer Suçlar (Organ, fuhuş, tehdit, uyuşturucu, vb.)
 • ( Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,2019)

Türkiye’de Bilişim Hukuku

Teknoloji gün geçtikçe sadece bulunduğu alanı değil, dünyayı etkisine alarak bir gelişim göstermektedir. Gün geçtikçe teknolojinin ilerlemesi birçok yarar getirse de zararlı etkilerinden biri olan suç türlerine de yenilerini eklenmektedir. Olumlu yanları tek bir nokta da toplanmadığı gibi olumsuz yanları da dünyaya yayılıyor. Bunun sonucunda ülkemizde gelişen teknolojiye ayak uydurduğu gibi buna bağlı olaraktan yeni bilişim suçlarına karşı yeni önlemeler ortaya çıkmaktadır.

Ülkemizde de bilişim suçlarına önlemek amaçlı çıkarılmış tek bir kanun yoktur. Onun yerine mevcut kanunlara düzenlemelerle bilişim suçlarıyla ilgili hükümler eklenmiştir.

Türkiye’de bilişim suçlarını önlemek amaçlı bu alanda gerçekleştirilen yasal düzenlemeler, genel olarak AB yönergeleri ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır. Bilişim suçları, her suçun kendi alanına yönelik düzenlemeler içermektedir.(Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,2019)

“Bilişim suçlarına yönelik Türkiye’de ilk yasal metin, 765 sayılı Türk Ceza Kanununa 1991 yılında eklenen “…bilgileri otomatik işleme tabi tutan sistem…” ibaresidir. Bundan sonra ortaya çıkan ihtiyaçlar neticesince bir çok kanuna bilişim ile ilgili hükümler eklenmiştir.”(Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,2019)

Bilişim suçlarını detaylandıracak en kapsamlı düzenleme 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer almaktadır.

Türk Ceza Kanun’un onuncu bölümünde bilişim alanında suçlar başlığı altında bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ile banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması konularında düzenleme getirmiştir.” (Gürel,2020)

Türk Ceza Kanun’un 243. 244. ve 245. maddelerinde bilişim suçları düzenleme müstakilen düzenlenmiştir. (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,2019)

2004 yılında baştan sona yenilenen Türk Ceza Kanun’un bilişim alanında suçlar kısmı da bilhassa Avrupa Siber Suç Sözleşmesine paralellik sağlamak amacıyla yeniden düzenlenmiştir. Günümüzde ise son dönemde yaşanan hukuksal değişimler, TIB’e tanınan yetkilerle birlikte, devletin internet üzerinde kontrol ve yasakları artmıştır. (Küçükvardar,2018)

5237 sayılı TCK’nın bilişim suçları ile ilgili hükümleri oldukça geniştir. Kanundaki başlıca konular bilişim sistemlerine girme, bilişim sistemlerini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanmasıdır. Genel olarak kanunda başkasının hakkına dijital ortamda herhangi bir şekilde tecavüz eden kişiler suç işlemiş sayıldığı ve bu suçlardan herhangi birini işleyen kişiler hakkında bir yıl ile beş yıl arasında hapis cezası ya da adli para cezası verildiği belirtilmektedir. (Şamlı, 2010)

 

Bilişim Suçlarının Gelişimi

Dünyada ilk bilişim suçu 1966 yılında gerçekleşmiştir. Bilgisayar programcısı olan banka çalışanının (23 yaşında) Minneapolis Bankası mevduat hesabında değişiklik yapması ile işlenmiştir (GÖKÇEARSLAN, 2016).

. Türkiye’de ilk tespit edilen ve yargılama yapılan bilişim suçu mahkeme kayıtlarına 1990 yılında geçmiştir (Bilişim Ajandası, 2011).

Ülkemizde bilgisayarların yaygınlaşması 1990 da işlenen ilk bilişim suçunun ardından, 1993 de gelen ilk İnternet yapısı ile suç dünyası için yeni girişimlerin doğabileceği yeni bir ortam meydana geldi.

2011 yılında Türkiye genelinde yapılan bir araştırma göre Türkiye’nin “Siber suçlar” haritasını ortaya konuldu. Konu ile araştırmaları Hukuk Müşaviri Avukat Mehmet Ali Köksal ve Adli Bilişim Uzmanı Çığır İlbaş, yürüttü. Araştırmaların da Türkiye’de mahkeme kayıtlarına geçen ilk bilişim suçunun işlendiği 1990 yılından 2011 yılının Temmuz ayını kapsayacak şekilde yıl ve il bazında mahkemelere intikal eden 41 farklı suç maddesine ait 73.185 adet ceza ve hukuk davasının dosya ve sanık sayıları açısından analizlerini içeren bir sonuç ortaya çıkarıldı. (s:8,İLBAŞ, KÖKSAL,2011)

“Araştırmaya göre, siber suçlarda il bazında İstanbul, Muğla ve Antalya; coğrafi bölge bazında ise Marmara, Ege ve Karadeniz bölgeleri ilk üç sırada yer alıyor. Suç türlerine bakıldığında ise, “banka/kart” suçlarında ilk üç sırayı, Antalya, İzmir ve Denizli; “Bilişim Sistemi” (Sistemlere izinsiz giriş) suçlarında ilk üç sırayı, Batman, İstanbul ve Muğla; “Telif Hakları” suçlarında ilk üç sırayı, Muğla, Antalya ve Eskişehir; “Müstehcenlik” suçlarında ise ilk üç sırayı, İzmir, İstanbul ve Gaziantep alıyor.” (Bilişim,,2011)

“ “Çocuk İstismarı” suçlarında ilk üç sırayı, Antalya, Çorum ve İzmir; “Kişisel Veriler” suçlarında ilk üç sırayı, Bayburt, Çanakkale ve İstanbul; “5651 Sayılı Yasa” suçlarında ilk üç sırayı, Yalova, Edirne ve Çanakkale alıyor. Hukuk davalarının toplamına bakıldığında ise, en çok dava konusu olan siber suç oranında ilk üç sırada, Muğla, Antalya ve Eskişehir bulunuyor.” (Bilişim,2011)

1993’te yapılması ve hanelerde İnternet kullanımının yaygınlaşmasının 2000’li yılları bulması. Araştırmacılara göre, “Bilişim suçları konusuna özel ilk yasal düzenlemeleri getiren Yeni Türk Ceza Kanun’unun 12.10.2004’te kabul edilmesi ve önceki yıllarda bilişim suçları ile mücadele eden özel kolluk kuvvetlerinin bulunmayışı, 1990 – 2003 yılları arasındaki dosya sayısının az oluşunun nedenlerinden birisi olarak yorumlanabilir,”(s:9,İLBAŞ, KÖKSAL,2011).

2007’de bilişim mevzuatı açısından yaşanan en önemli gelişme, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ”un yürürlüğe girmesiydi. Araştırmacılara göre, söz konusu kanunun yeni bir yasal düzenleme olarak potansiyel suçlular üzerinde caydırıcı bir etki yaratmış olması olasılığı yüksek

Araştırmada bilişim suçunu işleyen dava dosyalarının kanun ve madde açıklamaları şöyle:

 • TCK m.135, 136,137,138 Kişisel veriler ile ilgili, suçlar
 • TCK m.142/2,e Nitelikli hırsızlık,
 • TCK m.158/1,f Nitelikli dolandırıcılık,
 • TCK m.226 Müstehcenlik,
 • TCK m.243 Yetkisiz erişim,
 • TCK m.244 Sisteme ve veriye müdahale,
 • TCK m.245 Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması,
 • FSEK m.71,72,73 Manevi mali haklar, koruyucu programları etkisiz kılma
 • 5651 Sayılı kanuna muhalefet

yer almaktadır. (s:9,İLBAŞ, KÖKSAL,2011)

Yapılan araştırmaya göre, 1990-2011 yılları arasında işlenen bilişim suçlarından ilk üç sırayı Banka / Kart, Bilişim Sistemi (Sistemlere izinsiz girme), Telif Hakları suçları işlendiği yukarıdaki grafikte görülmektedir.

2011 de yapılan araştırmaya göre Türkiye’nin en çok ihlal edilen etik dışı davranış olarak ta adlandırabileceğimiz bilişim suçlarını o yıllara ait araştırmanın sonucu olarak nitelendirebileceğimiz nihai sonuç tablosu harita haline getirilmiştir. Bilindiği gibi araştırmanında yöntemlerine bakıldığında dava edilmiş belgelenmiş bilgiler bu haritayı şekillendirmiştir. Bilinmeyen belgelenmeyen bir çok suç kayıptır.

Araştırmaya göre en çok işlenen suç ve şehirler şu şekilde sıralanabilir.

Banka /Kart bilgileri kötüye kullanma suçundan başı çeken iller Antalya, İzmir, Denizli, Aydın, İstanbul olarak sonuçlandırmıştır. Bilişim Sistemlerine girme, müdahale de bulunma gibi etik dışı suçlarının tespiti, dava kayıtlarındaki en çok dosya sayısı olan iller Batman, İstanbul, Muğla, Antalya, Ankara olarak öne çıkmaktadır.

Telif Haklarını hiçe sayarak bu suçları işleyen ve kanıtlanıp dava dosyalarında yer eden suçların kayıtlarında bulunan iller Muğla, Antalya, Eskişehir, İstanbul, Aydın olarak bilinmektedir.

Mahremiyeti yok sayma, TCK’nın m 226 müstehcenlik ilkesini en çok ihlal eden ve soruşturma açılan dava kayıtlarındaki iller şu şekilde; İzmir, İstanbul, Gaziantep, Kayseri, Antalya yer almaktadır.

Araştırmanı sonucu göstermektedir ki 2011 yıllarındaki illerin gelişmişlik hali değil insanların gelişmişlik düzeylerine bakılarak ihlallerin önüne geçilmelidir. Şehirlerin büyük olmaları ya da daha gelişmiş olmaları ile bilişim suçları ile doğru orantı da olduğunu söylemek çok güçtür.

Teknoloji gün geçtikçe gücünü yenilemektedir. Eski sistemlerin yerine artık daha gelişmiş yeni sistemler almakta ve bu durum zorunluluk haline gelmektedir. Ülkemizde teknoloji ile gelişiyor ve gün geçtikçe eski sistemlerin yenilerini alması için birçok değişikler gerçekleştiriyor. Bu durum ulus ve uluslararası güvenliğimiz etkileyen önemli konular arasında yer almaktadır. Gelişim göstermek eskisini yenilemek yeni olan sistemlerin neler doğurabileceğini tahmin edip sistemlerimizdeki güvenlik açıklarını gidermekle artık yükümlüyüz.

 

Belgelenmiş Davalar

Türkiye basınında yer alan 334 yıllık ceza

2013 yılında Türkiye de dava kayıtlarına geçen sonucu ile hem Türkiye hukuk sisteminde emsal teşkil edecek bir dava görülmüştür.

Aralarında sanık sandalyesinde 11 genç bulunmakta basında ismi yansıyan ve mahkemeye gönderdiği mektupla da bir hayli dikkat çeken Onur Koçak’ın etik dışı davrandığı tespit edilmesi ile 49 ayrı dava açılmış.

Esnafa web sayfası yaparak geçimini sağlayan Kopçak, iddialara göre, 2008 Mart ve Ağustos aylarında talep üzerine 5 ayrı telefon kontörü yüklemek amacıyla ilgili web sayfaları yapmış. Yine iddiaya göre web sayfaları karşılığında 500 ücret aldığı ifade edilmiştir.

Müşterileri ile web sayfası satış sözleşmesi olup olmadığı sınırlı kaynaklar neticesi bilinmemektedir.

İlgili web sayfalarını kullanıp işlemlerini gerçekleştiren 43 kişiden “kredi kartı bilgilerini kullanıp yüklü miktarda kontör ödemesi alınmıştır” şeklinde şikayet edilmesi ile polis ekipleri ilgili şikayet ile operasyon başlattı.

Operasyon sonucu web sitesini satın alan müşteriler ve yapan Onur Kopçak hakkında “bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, kredi kartlarının kötüye kullanılması, bilişim sistemine giriş, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi” suçlarından dava açıldı.

Sanık Onur Kopcak’ı 49 ayrı suçtan toplam 199 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Hapis cezasının yanında 73 bin 500 lira da adli para cezası verildi. Onur Kopcak’a verilen cezayı Yargıtay 8’inci Ceza Dairesi tarafından onandı. Hacker, şimdi Ceza ve Güvenlik Tedbirinin İnfazı Hakkındaki Kanun’a göre, 28 yıl hapis yatacak.(DHA,2013)

Onur Kopçak davası 2016 yılında bir başka bilişim davasının sonucunda 135 yıl hapis cezası daha aldı. Bilişim suçu işletmekten toplam 334 yıllık tarihin en ağır cezasını alan mahkum oldu. (Fatih KARAÇALIADANA, (DHA),2016)

 

ABD Basınında 10 Milyonluk Dolarlık Soygun

Yirmi Yedi yıl önce, Rusya’nın St. Petersburg kentinde genç bir programcısı tarafından yönetilen, birden fazla kıtada bir grup girişimci suçlu, büyük bir ABD bankasının elektronik sistemlerini hackledi ve gizlice para çalmaya başladı.

Olay birkaç kurumsal banka müşterisinin hesaplarında toplam 400.000$ eksilmesini fark etmesi ile keşfedildi. Banka yetkilileri sorunu fark ettiklerinde hemen FBI ile iletişime geçtiler. Hackerlar kurumun nakit yönetimi bilgisayar sistemini hedef alarak kurumun müşterilerinin fonlarını kendi hesaplarından dünyanın dört bir yanındaki diğer bankalara aktarılmasına izin veriyorlardı.

Suçlular telekomünikasyon ağını kullanarak ve geçerli kullanıcı kimlikleri ve şifrelerini tehlikeye atarak erişim sağladılar.

FBI, banka ile ortak çalışması sonucu ülke içindeki para transferi üzeriden operasyon yürütüldü. ABD içinde paranın transfer edildiği tek yer San Francisco’ydu. Para akışının sonucunda olay açığa çıktı. Ülkede daha önce yaşamış Rus asıllı çiftin ağın bir parçası ve diğer üyeleri ele vermesi sonucu

olay aydınlığa kavuştu. Hackleme operasyonunun bir St. Petersburg bilgisayar firmasında yapıldığını ve Vladimir Levin adında bir Rus için çalıştıklarını söyledi. Moskava da yeni FBI yasal ateşe ofisi açıldıktan sonra Rus yetkilileri ve FBI işbirliği ile operasyon başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Mart 1995’te Levin, tutuklandı ve daha sonra ABD hükumetine iade edildiği Londra’a götürüldü. Ocak 1998’de suçunu kabul etti.

Sonuç

Her gün gelişmekte olan dünyanın içinde hızla gelişen bilişim sistemleri toplumlar yaşadıkça bu düzene ayak uydurmak zorunda kalacaktır.

Bilişim sistemleri toplumlara ayak uydurmanın yanında insanlarında bu düzen karşısında değişime uğramaları istenecektir. Özellikle de teknoloji gibi hızlı değişen bir alanda bireylerde dinamik olmalıdır. Birey kendi güvenliği sağlamak için gelişen dünyayı tanımalı toplumları korumak için yasalar, mevduatlar güncellenmelidir. Bu düzene ayak uyduramayan ya da uymak istemeyenleri fiziksel ya da zihinsel ihlal etme yolları kullanıp suç işleyenlerle kesişmeleri kaçınılmaz gerçekler arasındadır. Bilişim suçlarının önlenmesi ve mücadele edilmesi konusunda birey olarak görevler düşmektedir. Birey kendine düşen görevli aynı zamanda toplumun öğrenmesi açısında çaba sarf ederek toplumların korunmasında da yarar sağlamış olur.

KAYNAKÇA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(2019, Haz 11). “Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçu.” Erişim tarihi: 11 Haziran 2021,https://internet.btk.gov.tr/turkiye-de-bilisim-hukuku alındı.

DHA. (2013,Ara. 02). “Hacker’a 199 yıl hapis cezası.” Cumhuriyet Erişim tarihi:11 Haziran 2021, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/hackera-199-yil-hapis-cezasi-15005 alındı.

Gürel, B.(2020,Tem 27) Bilişim suçları, Hukuki Haber Erişim tarihi:11 Haziran 2021, https://www.hukukihaber.net/bilisim-suclari-makale,8122.html

GÖKÇEARSLAN, Ş. (2016). Bilişim Suçları ve Etik. Ş. GÖKÇEARSLAN içinde, EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (s.127-148).Ankara:Pegem Akademi Yayıncılık. https://www.researchgate.net/publication/321535645_Bilisim_suclari_ve_etik adresinden alınmıştır

Gökçearslan, Ş. Nezgitli S. Çakır H.(2020, Ara 20). “Bilişim suçu haberlerinin basında sunumu:” 2009-2019 yılları arası çevrim içi gazete haberleri. Dergipark Erişim tarihi: 11 Haziran 2021, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1369209 alındı.

HaberTurk ve DHA(2013,Ara 03), Hacker’a 199 yıl hapis!,Haber Turk Erişim tarihi:11 Haziran 2021 ,https://www.haberturk.com/gundem/haber/899891-hackera-199-yil-hapis  

İLBAŞ, Ç. ve KÖKSAL, M (2011). “11 yıllık siber suç haritamız çıkarıldı” TBD, BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 137:8-9, http://www.bilisimdergisi.org.tr/bilisim-dergisi-sayilari/s137.pdf adresinden alınmıştır

Küçükvardar, M.(2018), Changing Face Of The Phenomenon Of Crime: Cyber Crime, ISophos: International Journal of Information, Technology and Philosophy adresinden alınmıştır

KARAÇALIADANA, F. ve DHA. (2016,Oca. 10). Hacker Onur’a 135 yıl hapis cezası daha. Sözcü Erişim tarihi: 11 Haziran 2021,https://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/hacker-onura-135-yil-hapis-cezasi-daha-1036860/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber alınmıştır.

Şamlı, R. (2010), Türk ve Dünya Hukukunda Bilişim Suçları, Akademik Bilişim’10- XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Muğla: Muğla Üniversitesi

TDK (2021). Güncel Türkçe sözlük. Erişim tarihi: 11 Haziran 2021, http://www.tdk.gov.tr alınmıştır.

Vikipedi, özgür ansiklopedi(2020,Ara. 03). Bilişim suçları,Vikipedi® Erişim tarihi: 11 Haziran 2021, https://tr.wikipedia.org/wiki/Bili%C5%9Fim_su%C3%A7lar%C4%B1 alınmıştır.

Yılmaz,S.(2011), “5237 sayılı TCK’nIn244. maddesinde düzenlenen bilişim alanındaki suçlar”,TBB DERGİSİ, http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2011-92-669 alınmıştır.

Öne çıkarılan görsel, web:https://pxhere.com/en/photo/1449185 adresinden 10.06.2021 tarihinde alınmıştır.


Bu makale smallseotools sitesi üzerinden 12.06.2021 tarihinde kontrol edilmiştir.
Makale, benzerlik değeri ile kabul edilmiştir. Results Completed: 100%  Plagiarism: %18 Unique: %82

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.