ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIM DERSİ

MATERYAL TASARIMI AŞAMALARI DERS PLÂNI VE SUNUM

Öğretim Elemanı: Cahit CENGİZHAN

 İSTANBUL, 2018 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ PROGRAMI ETKİNLİK PLANI

HAZIRLAYAN: DİLEK KONAÇOĞLU

ETKİNLİK : SAY-BAK-EŞLEŞTİR-SIRALA-D.KONACOGLU

Etkinlik Çeşidi: Matematik Türkçe Dil Birleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği

Yaş Grubu:  60-72 Ay

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Göstergeleri: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.

Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.

Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.

Kazanım 6. Nesne veya varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Göstergeleri: Nesne/varlıkları bire bir eşleştirir.

Nesne/varlıkları  rengine, büyüklüğüne ayırt eder, eşleştirir.

Kazanım 9. Nesne veya varlıkları özelliklerine göre sıralar.

Göstergeleri: Nesne/varlıkları uzunluklarına, büyüklüklerine, miktarlarına, ağırlıklarına, renk tonlarına göre sıralar.

MOTOR GELİŞİM

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri :Nesneleri yan yana dizer. Nesneleri takar, çıkarır dizer. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

ÖĞRENME SÜRECİ

Çocuklar sınıfa geldikten sonra çocuklarla selamlaşılır. Daire şeklinde minderlere oturmaları istenir. Öğretmen bugün sınıfa kaç kişi gelmiş bakalım bir oyun oynayalım kendi kendimizi sayalım bakalım kaç kişiyiz denir öğretmen ben birden başlayacağım ve yanımdaki kişi iki diyerek devam edip kendi kendimizi sayacağız şeklinde oyun anlatılır. Bu şekilde sınıf sayılır. Sonrasında ‘’Say Bak’’ adlı tekerleme söylenir. Öğretmen peki bugün kim ne renk giymiş acaba herkes sırayla kendi giyindiği rengi söylesin bakalım, bugün kimler aynı renk giyindi bakalım der ve renkler konuşulur. Ardından eşleştirme kartları ortaya getirilir. Kartlar hakkında konuşulur. Şeklinin neye benzediği, üzerinde neler olduğu sorulur, konuşulur ve öncelikle kartlarla nasıl oynanabileceği sorulur sonra anlatılır. Daire şeklindeki kartların üzerindeki meyveleri sayarak sayılarla eşleştirileceği söylenir ve gösterilir. Ardından arkasının çevrilip aynı olan renklerin eşleştirileceği anlatılır ve gösterilir en son olarak da küçükten büyüğe sıralanacağı söylenir ve gösterilir. Ardından çocukların yapmasına fırsat tanılır ve gözlemlenir. Ardından sorular sorarak değerlendirme yapılır.

DEĞERLENDİRME

 • Kartlarla etkinlik yapmadan önce kendi aramızda nasıl oyunlar oynadık?
 • Bugün sınıfta kaç kişi varmış?
 • Bugün en çok hangi renk giyilmiş?
 • Kimler aynı renkleri giymişler?
 • Kartlarla hangi çalışmaları yaptık?
 • Hangi çalışmayı yaparken en çok zevk aldınız?
 • Kartları nasıl buldunuz?
 • Kartlarda kaça kadar sayılar vardı?
 • Kartlarda hangi renkler vardı?
 • En son kartları nasıl sıraladık?

MATERYALLER

 • Hazırlanan kartlar

KAVRAMLAR

 • 1’den 10 ’a kadar sayılar
 • Renkler
 • Büyük küçük

Uyarlama: Sınıfta öğrenme güçlüğü olan bir çocuk varsa bu kartlar onunla birebir çalışılabilir.

ETKİNLİK PLANI

Etkinlik Türü:  Matematik Türkçe Dil Birleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği

Öğrenci Yaş Seviyesi (Ay): 60-72 Ay

Kazanımlar ve Göstergeleri:

Bilişsel Gelişim

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Göstergeleri: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.

Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.

Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.

Kazanım 6. Nesne veya varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Göstergeleri: Nesne/varlıkları bire bir eşleştirir.

Nesne/ varlıkları rengine, büyüklüğüne ayırt eder, eşleştirir.

Kazanım 9. Nesne veya varlıkları özelliklerine göre sıralar.

Göstergeleri: Nesne/varlıkları büyüklüklerine, miktarlarına, göre sıralar.

Motor Gelişim

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri: Nesneleri yan yana dizer. Nesneleri takar, çıkarır dizer. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

Materyaller, Sözcükler ve Kavramlar: Hazırlanan kavram kartları, 1’den 10 ’a kadar sayılar, Renkler, Büyük küçük

 

Öğretme Öğrenme Süreci:

Çocuklar sınıfa geldikten sonra çocuklarla selamlaşılır. Daire şeklinde minderlere oturmaları istenir. Öğretmen bugün sınıfa kaç kişi gelmiş bakalım bir oyun oynayalım kendi kendimizi sayalım bakalım kaç kişiyiz denir öğretmen ben birden başlayacağım ve yanımdaki kişi iki diyerek devam edip kendi kendimizi sayacağız şeklinde oyun anlatılır. Bu şekilde sınıf sayılır. Sonrasında ‘’Say Bak’’ adlı tekerleme söylenir. Öğretmen peki bugün kim ne renk giymiş acaba herkes sırayla kendi giyindiği rengi söylesin bakalım, bugün kimler aynı renk giyindi bakalım der ve renkler konuşulur. Ardından eşleştirme kartları ortaya getirilir. Kartlar hakkında konuşulur. Şeklinin neye benzediği, üzerinde neler olduğu sorulur, konuşulur ve öncelikle kartlarla nasıl oynanabileceği sorulur sonra anlatılır. Daire şeklindeki kartların üzerindeki meyveleri sayarak sayılarla eşleştirileceği söylenir ve gösterilir. Ardından arkasının çevrilip aynı olan renklerin eşleştirileceği anlatılır ve gösterilir en son olarak da küçükten büyüğe sıralanacağı söylenir ve gösterilir. Ardından çocukların yapmasına fırsat tanılır ve gözlemlenir. Ardından sorular sorarak değerlendirme yapılır.

 

Değerlendirme:(Hedef – Kazanıma Göre)

 • Karttaki nesneler doğru olarak sayıldı mı?
 • Sayılarla meyveler doğru eşleştirildi mi?
 • Renkler doğru olarak eşleştirildi mi?
 • Kartlar büyükten küçüğe küçükten büyüğe doğru olarak sıralandı mı?

Uyarlama: Sınıfta öğrenme güçlüğü olan bir çocuk varsa bu kartlar onunla birebir çalışılabilir.

 MATERYALİN GELİŞTİRME AŞAMALARI

Kullanılacak Malzeme ve Maliyet Listesi:

 • Mukavva Karton 3 TL
 • Renkli elişi kâğıtları 2 TL
 • Yapıştırıcı 6 TL
 • Yapışkanlı şeffaf kaplama kağıdı (2 M) 8,5 TL

Birinci Aşama:

Kartların bilgisayar ortamında tasarlanması

İkinci Aşama:

Hazırlanan görsellerin çıktılarını alınması, mukavvaya yapıştırılıp kesilmesi

 

 

Daire şeklinin falçata yardımıyla ikiye bölünmesi ikiye bölünmesi 

 

Üçüncü Aşama:

Kartların arka yüzeylerine renkli elişi kağıtlarının yapıştırılması ve kesilmesi.

Dördüncü Aşama:

Kartların ön ve arka yüzeylerine şeffaf kaplama kağıdı yapıştırılarak sağlamlaştırılması.

 

                      MATERYALİN UYGULANMASI

Uygulama öncesi hazırlıklar:

Daire şeklinde minderlere oturmaları istenir.

Öğretmen bugün sınıfa kaç kişi gelmiş bakalım bir oyun oynayalım kendi kendimizi sayalım bakalım kaç kişiyiz denir.

Öğretmen ben birden başlayacağım ve yanımdaki kişi iki diyerek devam edip kendi kendimizi sayacağız şeklinde oyun anlatılır. Bu şekilde sınıf sayılır.

Sonrasında ‘’Say Bak’’ adlı tekerleme söylenir.

Öğretmen peki bugün kim ne renk giymiş acaba herkes sırayla kendi giyindiği rengi söylesin bakalım, bugün kimler aynı renk giyindi bakalım der ve renkler konuşulur.

Uygulama zamanı yapılanlar:

Ardından eşleştirme kartları ortaya getirilir. Kartlar hakkında konuşulur. Şeklinin neye benzediği, üzerinde neler olduğu sorulur, konuşulur ve öncelikle kartlarla nasıl oynanabileceği sorulur sonra anlatılır. Daire şeklindeki kartların üzerindeki meyveleri sayarak sayılarla eşleştirileceği söylenir ve gösterilir. Ardından arkasının çevrilip aynı olan renklerin eşleştirileceği anlatılır ve gösterilir en son olarak da küçükten büyüğe sıralanacağı söylenir ve gösterilir.

Uygulama sonrası yapılanlar:

Ardından çocukların yapmasına fırsat tanılır ve gözlemlenir. Ardından sorular sorarak değerlendirme yapılır.

 

MATERYALLE UYGULANABİLECEK ETKİNLİKLER

 • Sayı nesne eşleştirme
 • Renk eşleştirme
 • Küçükten büyüğe büyükten küçüğe sıralama

 

SÜRECİ VE DERSİ DEĞERLENDİRME

Materyal hazırlama dersi için ilk olarak değişik ve çok amaçlı bir materyal tasarlamak istedim Bunu için kavram kartı hazırlamaya karar verdim. Fakat piyasada çok fazla kavram kartı bulunuyor. Benim yapacağımın değişik olmasını istediğim için öncelikle yuvarlak olmasına karar verdim. Sonrada bu yuvarlak kartların küçükten büyüğe gitmesi çocuklar için hem daha ilgi çekici olacak hem de onların gelişimi daha fazla destekler nitelikte olacağını düşünerek böyle yapmaya karar verdim. Kartlarımın bir yüzünde sayı nesne eşleştirmesi olacaktı bunun için kartları yumurta şeklinde yapıp sayı kadar civciv resmi koyarak eğlenceli olacağını düşündüm fakat hocamla görüştüğümde bunun gerçekçi olmayacağı kanaatine vardık. Bununla birlikte küçükten büyüğe giden yiyecekleri kullanabileceğim sonucuna ulaştık.

Ödevimi Microsoft Word programında hazırlarken dairenin tamamını kullanamadığımı fark ettim bunun için farklı bir yol ararken Microsoft Publisher programını keşfettim ve materyalimin bilgisayar tasarımı kısmını oradan tamamladım.

Ardından hazırladığım belgenin çıktılarını aldıktan sonra mukavvaya yapışırdım. Ortalarından eşleştirecek şekilde ikiye ayırdım ve arkalarını renkli elişi kâğıtları yapıştırdım en son olarak da şeffaf kaplama kağıdı ile kaplayıp sağlamlaştırdım.

Bu ders benim açımdan bir materyal geliştirmenin çok yönlü bir süreç olduğu farkındalığını kazandırdı. Materyal geliştirirken birçok noktayı göz önünde bulundurmalı amaçlarımızı belirlemek ve o amaçlara ulaşmak için tasarlanan materyalin iyi seçilmesi ve tasarlanması gerekli olduğunu gördüm.