Cahit Cengizhan

Bizi bilen bilir, bilmeyen, kendisi gibi bilir!

Meslek Lisesi Tesviye Bölümüne Öğrenci Seçiminde Psikoteknik Test Bataryası Geliştirme

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Teknoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı

Meslek Lisesi Tesviye Bölümüne Öğrenci Seçiminde Psikoteknik Test Bataryası Geliştirme

Cahit CENGİZHAN
Yüksek Lisans Tezi – İstanbul 1997

TEZ DANIŞMANI
Doç. Dr. Ülkü UZUNÇARŞILI

(Kaynak göstermek koşulu ile alıntı yapılabilir. Bilgi için iletişim kurunuz.)

ÖZET

ABSTRACT

İÇİNDEKİLER

KAYNAKLAR

(Kaynak göstermek koşulu ile alıntı yapılabilir. Bilgi için iletişim kurunuz.)