MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
BİLİŞİM ETİĞİ ve GÜVENLİK DERSİ

“Makale İnceleme ve Değerlendirme Raporu”

Ömer Faruk Yavuz  100221015

 

Dijital Oyunla Özel Yetenekli Öğrencilerin Bilişim Etik Eğitimi

Giriş

Bilişim teknolojileri, günümüzde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Özellikle de özel yetenekli öğrenciler için bilgisayar oyunları, eğitim ve öğretim sürecinde oldukça etkili bir araçtır.

Bu çalışmada, özel yetenekli öğrencilerin bilişim etiği konusunda farkındalık kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla bir dijital oyun geliştirilmesi ve uygulanması ele alınacaktır.

Özel Yetenekli Öğrenciler ve Bilişim Etiği Öğretimi

Özel yetenekli öğrenciler, zeka ve yaratıcılık alanında üstün yeteneklere sahip olan ve bu yeteneklerini geliştirmek için özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin bilişim etiği konusunda eğitim almaları, teknolojinin doğru kullanımı konusunda bilinçlenmeleri açısından son derece önemlidir.

Bilişim etiği, bilgisayar ve internet kullanımında doğru davranış kurallarını belirleyen bir disiplindir. Bu disiplinin öğretilmesi, öğrencilerin teknolojiyi doğru ve etik bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur. Bu nedenle, özel yetenekli öğrencilerin bilişim etiği konusunda bilinçlenmelerine yönelik bir dijital oyun geliştirilmesi ve uygulanması oldukça önemlidir.

Dijital Oyun Tasarımı

Özel yetenekli öğrencilerin bilişim etiği konusunda bilinçlenmelerine yönelik bir dijital oyun tasarlanması, öğrencilerin ilgisini çekecek ve öğrenme sürecini daha keyifli hale getirecektir. Oyunun tasarımı, öğrencilerin farklı bilişsel becerilerini kullanmalarına imkan sağlayacak şekilde kurgulanmalıdır.

Oyunun içeriği, öğrencilerin bilişim etiği konusunda karşılaşabilecekleri farklı senaryolardan oluşmalıdır. Öğrenciler, oyun içerisinde verilen kararlar ile doğru veya yanlış davranışların sonuçlarını gözlemleyebileceklerdir. Bu sayede, öğrenciler hem bilişim etiği konusunda bilinçlenecek hem de karar verme becerilerini geliştirebileceklerdir.

Dijital Oyun Uygulaması

Dijital oyunun uygulanması, özel yetenekli öğrencilerin bilişim etiği konusunda bilinçlenmelerine yardımcı olacak en önemli adımdır. Oyun, öğrencilerin okulda veya evde bilgisayarları üzerinden oynayabilecekleri şekilde tasarlanmalıdır.

Öğrenciler, oyun içerisinde verilen kararlar ile doğru veya yanlış davranışların sonuçlarını gözlemleyebileceklerdir. Bu sayede, öğrenciler hem bilişim etiği konusunda bilinçlenecek hem de karar verme becerilerini geliştirebileceklerdir. Ayrıca, oyun içerisinde yer alan farklı senaryolar, öğrencilerin farklı durumlarda nasıl davranmaları gerektiği konusunda da fikir sahibi olmalarını sağlayacaktır.

Sonuç

Özel yetenekli öğrencilerin bilişim etiği konusunda bilinçlenmelerine yönelik bir dijital oyun geliştirilmesi ve uygulanması, öğrencilerin teknolojiyi doğru ve etik bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacaktır. Oyun, öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde tasarlanmalı ve farklı senaryolar içermelidir. Bu sayede, öğrenciler hem bilişim etiği konusunda bilinçlenecek hem de karar verme becerilerini geliştirebileceklerdir.

Bu çalışma, özel yetenekli öğrencilerin bilişim etiği konusunda farkındalık kazanmalarına yönelik bir adım olarak değerlendirilmelidir. Benzer çalışmaların yapılması, özel yetenekli öğrencilerin teknolojiyi doğru ve etik bir şekilde kullanmalarına katkı sağlayacaktır.

  
Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.