Cahit Cengizhan

Bizi bilen bilir, bilmeyen, kendisi gibi bilir!

İşletmelerde Eğitim Değerlendirme – Cahit CENGİZHAN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Davranış Bilimleri Ana Bilim Dalı

İşletmelerde Eğitim Değerlendirme

Cahit CENGİZHAN
Yüksek Lisans Tezi – İstanbul 1999

TEZ DANIŞMANI
Prof. Dr. İlhan ERDOĞAN

(Kaynak göstermek koşulu ile alıntı yapılabilir. Bilgi için iletişim kurunuz.)

ÖZET

ABSTRACT

İÇİNDEKİLER

KAYNAKLAR

(Kaynak göstermek koşulu ile alıntı yapılabilir. Bilgi için iletişim kurunuz.)