1.Giriş

1.1 Özet

 1. Eğitimciler İçin STK’lar Nelerdir?

        2.1 Eğitimciler İçin Sivil Toplum Kuruluşları Ve Dernekleri Neler Yaparlar?

        2.2 Eğitimciler İçin Sivil Toplum Kuruluşları Derneklerinin Önemi Nedir?

        2.3 Eğitimcilerin STK’lara Katılma Nedenleri Nelerdir?

        2.4 Eğitimcilerin Bu STK’lara Katılımı Hangi Faydaları Sağlar?

        2.5 Eğitimciler İçin Olan Sivil Toplum Kuruluşları Derneklerinin Genel Olarak Amaçları, Çalışmaları, Projeleri ve Faaliyetleri Nelerdir?

2.6 Eğitimciler İçin Çalışan STK’lar ve Projeleri

2.6.1 Türk Eğitim Vakfı (TEV)

2.6.2 Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Kuruluşu

2.6.3 Eğitim Bir-Sen Derneği

2.6.4 Türk Eğitim-Sen Derneği

2.6.5 Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)

2.6.6 Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği

        KAYNAKÇA

 

1.Giriş

Eğitimciler için sivil toplum kuruluşları (STK’lar) son derece önemli bir konudur. STK’lar, eğitim alanında aktif olarak faaliyet gösteren ve eğitimle ilgili konuları ele alan örgütlerdir. Eğitimciler, çocukların ve gençlerin eğitimine katkıda bulunan, eğitim sisteminin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapan ve eğitim politikalarında söz sahibi olan STK’larla iş birliği yapmanın faydalarını görmektedirler. STK’lar, eğitimciler için önemli bir destek kaynağı olmanın yanı sıra, eğitim alanındaki yenilikleri takip etmekte, eğitim fırsatlarına erişimi artırmak için projeler yürütmekte ve eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, eğitimciler için STK’lar, eğitim sistemini güçlendirmek ve daha iyi bir gelecek için çaba harcamak adına vazgeçilmez birer ortak haline gelmektedirler.

2. Eğitimciler için STK’lar nelerdir?

 

2.1 Eğitimciler için Sivil toplum kuruluşları ve dernekleri neler yaparlar?

Eğitimciler için STK’lar; eğitim sektöründe çalışan öğretmenler, öğretim üyeleri, eğitim yöneticileri ve diğer eğitim çalışanlarının mesleki gelişimlerine, haklarına ve eğitim politikalarına katkıda bulunmak amacıyla kurulan, sivil toplum kuruluşlarıdır. STK’ların temel amacı, eğitim sektöründeki kaliteyi artırmak, eğitim politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak, eğitim çalışanlarının mesleki gelişimlerini desteklemek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, öğrenci başarısını artırmak ve eğitimde yenilikçi yaklaşımları benimsemektir. STK’lar, mesleki gelişim kursları, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, atölye çalışmaları gibi eğitim çalışanlarının mesleki gelişimlerine yönelik etkinlikler düzenlerler. Bazı STK’lar ayrıca, eğitim sektöründeki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için eğitim materyali, kitap, kırtasiye malzemesi, bilgisayar vb. yardımlar yaparlar.

 

2.2 Eğitimciler için sivil toplum kuruluşları derneklerinin önemi nedir?

Eğitimciler için STK’lar, eğitim alanında önemli bir rol oynamaktadır. Bu önemlerin bazılarından şu şekilde bahsedebiliriz.

 • Mesleki Gelişim ve Destek: Eğitimciler için STK’lar, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekler. Seminerler, atölye çalışmaları, eğitim programları ve konferanslar gibi etkinlikler düzenleyerek öğretmenlerin bilgi ve becerilerini güncellemelerine olanak sağlar.
 • Ağ Oluşturma: Dernekler, eğitimciler arasında iletişimi ve iş birliğini teşvik eder. Öğretmenler, bu dernekler aracılığıyla meslektaşlarıyla tanışabilir, fikir alışverişinde bulunabilir ve deneyimlerini paylaşabilir. Bu ağlar, mesleki destek sağlama ve sorunlara çözüm bulma konusunda önemli bir kaynak haline gelir.
 • Seslerini Duyurma: Dernekler, eğitimcilerin seslerini duyurmasına ve toplumun genelinde eğitimle ilgili konularda farkındalık yaratmasına yardımcı olur. Kampanyalar düzenleyerek eğitim politikaları, öğretmen hakları, öğrenci refahı gibi konularda görüşlerini dile getirirler.
 • Kaynak Sağlama: Eğitimciler için STK’lar, öğretmenlere kaynaklar sunar. Bu kaynaklar, öğretim materyalleri, araçlar, teknoloji, etkinlikler ve eğitim projeleri gibi çeşitli alanlarda destek sağlar. Bu kaynaklar, öğretim kalitesini artırmak ve öğrencilerin öğrenme deneyimini zenginleştirmek için kullanılabilir.
 • Profesyonel Gelişim Fırsatları: Dernekler, eğitimciler için profesyonel gelişim fırsatları sunar. Eğitim konferansları, seminerler, eğitim programları ve çalıştaylar gibi etkinlikler, öğretmenlerin yeni eğitim yöntemlerini, teknolojileri ve pedagojik yaklaşımları öğrenmelerine olanak tanır.
 • Sosyal Destek ve Dayanışma: Eğitimciler için STK’lar, üyelerine sosyal destek ve dayanışma sağlar. Öğretmenler, bu derneklerde bir araya gelerek birbirlerine moral, motivasyon ve profesyonel destek sağlar. Zorlu çalışma koşullarıyla başa çıkmak ve mesleki sorunları paylaşmak için önemli bir platform sunarlar.

Tüm bu nedenlerle STK dernekleri eğitim alanında eğitimciler için önemlidir. Eğitimcilerin mesleki gelişimlerini destekleyerek, ağ kurma fırsatları sunarak, seslerini duyurarak, kaynak sağlayarak, mesleki gelişim fırsatları sunarak ve sosyal destek sağlayarak eğitimcilerin güçlenmesine ve mesleki başarılarını artırmasına yardımcı olurlar. Eğitimciler için STK’lar, eğitim kalitesinin yükseltilmesinde, öğretmen motivasyonunun artırılmasında, eğitim politikasının etkilenmesinde ve öğrencilere daha iyi bir eğitim sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

 

2.3 Eğitimcilerin STK’lara katılma nedenleri nelerdir?

Eğitimcilerin STK’lara katılma nedenleri kişisel tercihlere, ilgi alanlarına ve hedeflerine bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, mesleki gelişim, ağ oluşturma, seslerini duyurma, kaynaklara erişim, mesleki dayanışma, topluma katkıda bulunma, iş birliği fırsatları, liderlik becerilerini geliştirme ve güçlü bir ses olma gibi faktörler eğitimcileri STK’lara yönlendirebilir.

 

2.4 Eğitimcilerin bu STK’lara katılımı hangi faydaları sağlar?

STK’lara katılan eğitimciler, mesleki gelişim fırsatlarından yararlanabilir. Seminerler, atölye çalışmaları, konferanslar ve eğitim programları gibi etkinlikler, eğitimcilerin pedagojik becerilerini güncellemelerine, yeni öğretim stratejilerini öğrenmelerine ve meslektaşlarıyla deneyim paylaşımında bulunmalarına olanak tanır. Eğitimciler, eğitim camiasındaki diğer profesyonellerle bağlantı kurma ve ağ oluşturma fırsatı elde ederler. STK’larda aktif rol alan eğitimciler, derneklerde ve komitelerde yer alarak veya projeleri yöneterek liderlik becerilerini geliştirme imkanı bulurlar. Eğitimciler, toplumda eğitimle ilgili farkındalık yaratma ve değişim için çalışma fırsatı elde ederler. Dernekler, eğitim konularında kampanyalar düzenleyerek toplumu bilgilendirir, eğitimdeki sorunlara dikkat çeker ve eşitsizliklerin azaltılması için adımlar atarlar. Eğitimcilerin bu STK’lara katılımı, mesleki gelişim, ağ oluşturma, liderlik fırsatları, seslerini duyurma, kaynaklara erişim, mesleki dayanışma ve destek, bilinçlendirme ve değişim yaratma, meslek onuru ve itibar, inovasyon ve öncülük gibi birçok fayda sağlar. Bu katılım, eğitimcilerin kendi mesleki gelişimlerine katkıda bulunurken, eğitim sistemini daha iyi bir hale getirme amacıyla toplumsal etkilerini artırır.

 

2.5 Eğitimciler için olan sivil toplum kuruluşları derneklerinin genel olarak amaçları, çalışmaları, projeleri ve faaliyetleri nelerdir?

Eğitimciler için olan sivil toplum kuruluşları derneklerinin genel olarak amaçları, çalışmaları, projeleri ve faaliyetlerini; Mesleki gelişim, eğitim kalitesinin arttırılması, eğitim politikalarına etki etmek, öğrenci refahının desteklenmesi, eğitimde eşitsizliklerin azaltılması, toplum bilincinin oluşturulması, iş birlikleri ve ortak projeler, bilgi ve kaynak paylaşımı, mesleki dayanışma ve destek, lobici ve savunuculuk faaliyetleri olarak söyleyebiliriz.

Eğitimciler için STK’lar, eğitim alanında etkili bir şekilde faaliyet göstererek eğitimcilerin mesleki gelişimini destekler, eğitim kalitesini artırır, eşitlik ve adaleti teşvik eder, toplumsal farkındalık oluşturur ve eğitim politikalarında etki sahibi olur. Bu sayede eğitimcilerin profesyonel ve kişisel gelişimine katkıda bulunurken, toplumda daha iyi bir eğitim sisteminin oluşmasına da katkı sağlarlar.

 

2.6 Eğitimciler için çalışan STK’lar ve Projeleri

Bu kısımda eğitimciler için olan STK’lardan bazılarının yapmış olduğu projelerden bahsedilmiştir. Bu projeler şunlardır:

 

2.6.1 Türk Eğitim Vakfı (TEV)

Vakfın temel amacı, eğitim alanında fırsat eşitliği sağlamak, özellikle dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilere eğitim olanakları sunmak ve nitelikli insan gücü yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Projeleri:

 • Burs Programı
 • Eğitim teknolojileri
 • Eğitimde kalite geliştirme
 • STEM eğitimi
 • Okul geliştirme

 

2.6.2 Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Kuruluşu

Türkiye’de eğitim alanında reformlar yapmak, eğitim kalitesini artırmak ve daha adil bir eğitim sistemi oluşturmak amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. ERG’nin temel hedefi, Türkiye’deki eğitim sistemini geliştirerek, öğrencilerin daha iyi bir eğitim almalarını ve toplumun her kesiminden öğrencilerin eğitim fırsatlarına eşit erişim sağlamalarını sağlamaktır.

Çalışmaları: https://www.egitimreformugirisimi.org/faaliyet-raporlari/

 

2.6.3 Eğitim Bir-Sen Derneği

Dernek; eğitim çalışanlarının haklarını savunmak, eğitim sistemi üzerinde olumlu değişiklikler yapmak, eğitim alanında kaliteli bir çalışma ortamı sağlamak gibi amaçlarla kurulmuştur.

Projeleri:

 • Eğitimde Yenilikçilik ve Girişimcilik Projesi
 • Çocukların Dijital Okur Yazarlığı Projesi

 

2.6.4 Türk Eğitim-Sen Derneği

Eğitim alanında daha demokratik, özgür ve laik bir yapıyı savunmak gibi amaçlarla kurulmuştur. Ayrıca, eğitim alanındaki herkesin bir arada çalışması ve dayanışma içinde olması için de çalışmalar yürütmektedir.

Proje: Eğitim-Sen’in en önemli projelerinden biri, “Eğitimde Fırsat Eşitliği” projesidir. Bu proje, özellikle dezavantajlı gruplar arasındaki eğitim fırsatlarındaki eşitsizlikleri azaltmak, okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar tüm eğitim aşamalarında eşit fırsatlar sunmak ve tüm çocukların eğitim hakkını kullanabilmeleri için çalışmalar yapmak amacını taşımaktadır.

https://turkegitimsen.org.tr/turk-egitim-sen-egitimde-firsat-esitligi-raporu/

 

2.6.5 Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)

Türkiye’de bilişim teknolojileri alanında gelişimi desteklemek, bu alanda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik etmek, toplumun bilişim teknolojileri konusunda bilinçlendirilmesi ve bu alanda nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Proje ve faaliyetler – http://tbv.org.tr/projelerimiz/

 • Bilgi Toplumu Hedefinde Türkiye
 • Bilişim Okuryazarlığı Eğitimleri
 • Kodlama Eğitimleri
 • Türkiye Teknoloji İnovasyon Haritası
 • Sanal Gerçeklik Eğitimleri
 • Dijital Dönüşüm Projeleri
 • Bilişim Sektöründe İstihdamı Artırma Projeleri

 

2.6.6 Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği

Bilişim teknolojileri eğitimi konusunda farkındalık yaratmak, öğretmenler arasında iş birliğini ve paylaşımı artırmak, öğrencilerin bilişim teknolojilerini etkili ve verimli bir şekilde kullanmasını sağlamak, bu alanda eğitim ve araştırma faaliyetlerini teşvik etmek, bilişim teknolojileri konusunda toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

Proje: -Bilim ve Teknoloji Eğitiminde Öğretmenlerin Dönüşümü

Yukarıdaki çalışmalar, eğitimciler için STK’ların önemine ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkılarına vurgu yapmaktadır. Ayrıca, eğitim politikalarının geliştirilmesinde ve öğrenci başarısı üzerindeki etkileri de ele alınmıştır. Aynı zamanda bilişim teknolojileri eğitimi STK’larının önemini ve faaliyetlerinin öğrencilerin teknolojik becerilerini geliştirme açısından vurgulamaktadır. Ayrıca bu STK’lar, öğretmenlere de teknoloji kullanımı konusunda destek sağlamaktadır. Bu çalışmaların sonuçlarına göre, bilişim eğitimi STK’ları, öğrencilerin teknolojik becerilerini geliştirme ve öğretmenlere destek sağlama konularında önemli bir role sahiptir.

KAYNAKÇA

 • Akkoç, H. (2015). Teachers’ perception of professional development opportunities in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 186, 1152-1156.
 • Aktaş, İ. (2020). Eğitimde Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Birliği. In S. Özdemir (Ed.), Eğitimde Sosyal Hizmet Yaklaşımları (pp. 81-96). Pegem Akademi.
 • Bakioğlu, A., & Oktay, A. (2019). Eğitimde teknoloji kullanımına yönelik öğretmen eğitimi ve sivil toplum kuruluşlarının rolü. Journal of Research in Education and Teaching, 8(4), 457-469.
 • Göktürk, E. M. (2018). Bilişim teknolojileri ve yazılım öğretmenleri derneklerinin karşılaştırılması. International Journal of Educational Research and Technology, 9(1), 14-24.
 • Gürsoy, F. & Çetin, O. (2014). Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde sivil toplum kuruluşlarının etkililiği. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(3), 61-72.
 • Kara, İ. (2018). Eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin eğitimde fırsat eşitliği ve kalitenin sağlanmasındaki rolü: Muğla ili örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 84-101.
 • Kaptan, F. (2020). Eğitim teknolojileri kullanımına yönelik öğretmen eğitimi ve sivil toplum kuruluşlarının rolü. In A. Yıldız (Ed.), Eğitim Teknolojileri (pp. 179-199). Pegem Akademi.
 • Kırel, Ç. & Özdemir, Ş. (2015). İlköğretim öğretmenlerinin bilişim teknolojileri konusunda yeterlikleri ve gereksinimleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 20-36.
 • Türk Eğitim Vakfı. (2020). Bilişim teknolojileri eğitimi. Retrieved from https://www.tev.org.tr/egitim/bilisim-teknolojileri-egitimi/
 • Usta, E. (2019). Eğitimde sivil toplum örgütlerinin rolü ve önemi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 43-57.

Kapak görseli : Resim aymane jdidi tarafından Pixabay‘a yüklendi

Bu makale https://www.duplichecker.com/  sitesi üzerinden 15.06.2023 tarihinde kontrol edilmiştir. Makale benzerlik değeri ile kabul edilmiştir. Results Completed: 100% Plagiarism: %4 Unique: %96

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.