Genre: Türkiye Bilişim Derneği Yayınları
Subjects: Bilgisayar, Okul Kütüphanesi, Proje Yönetimi