Bilgisayar Okuryazarlığı 6; Tübitak, BİTAV ve Ceren yayıncılığın ilköğretim öğrencileri için hazırladığı bir etkinlik kitabı serisinin 6. kitabıdır.


Genre: Ceren Yayıncılık, Tübitak
Subjects: Bilgisayar, İlköğretim, Okul Kütüphanesi