Bilgisayar Okuryazarlığı 5; Tübitak, BİTAV ve Ceren yayıncılığın ilköğretim öğrencileri için hazırladığı bir etkinlik kitabı serisinin 5. kitabıdır.


Genre: Ceren Yayıncılık, Tübitak
Subjects: Bilgisayar, İlköğretim, Okul Kütüphanesi