Bilgisayar Okuryazarlığı 1 ve 2; Tübitak, BİTAV ve Ceren yayıncılığın ilköğretim öğrencileri için hazırladığı bir etkinlik kitabı serisinin 1. ve 2. kitabıdır.


Genre: Ceren Yayıncılık, Tübitak
Subjects: Bilgisayar, İlköğretim, Okul Kütüphanesi