Günümüz bilgisayar ağlarının sağladığı yararların sonuçları, bilim çağı insanında yüksek seviyeli bir yaşam tarzına dönüşmektedir. Bu faydaların sonuçları, gelecek yüzyıla hazır olmak isteyen insanların vazgeçemeyeceği kadar önemlidir.


Genre: Nobel Yayın Dağıtım
Subjects: Bilgisayar Haberleşmesi, Okul Kütüphanesi